Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Użytkownika oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (żądanych przez Użytkownika) przez stronę Frotillo.pl , prowadzony pod adresem domeny www.frotillo.pl (dalej zwaną Serwisem) przez OREGANO STUDIO Marek Wieroński, ul. Kilińskiego 15/3, 46-200 Kluczbork, NIP: 7511676943 , REGON: 161516180.

Serwis dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Użytkownika, jego prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu. W tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

Definicje

Administrator – oznacza, OREGANO STUDIO Marek Wieroński, ul. Kilińskiego 15/3, 46-200 Kluczbork, NIP: 7511676943 , REGON: 161516180, który świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.frotillo.pl.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Web beacons – tzw. elektroniczne obrazki, które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, podmiotów i sieci reklamowych, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika w momencie, gdy dokonuje zakupów (np. Google Analytycs, Google Adwords).

Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. W każdym przypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. Należy  jednak wziąć pod uwagę to, że z racji powszechnego użycia plików cookie, wyłączenie ich obsługi może przeszkodzić w korzystaniu z wielu witryn internetowych. Radzimy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą obsługi używanych przeglądarek, aby dowiedzieć się, jakie ustawienia przeglądarki pozwolą najefektywniej przeglądać witryny internetowe.

Jakie dane zbiera automatycznie Serwis Frotillo.pl podczas korzystania z Serwisu oraz w jakim celu?

Serwis Frotillo.pl nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu:

 • Konfiguracji serwisu;
 • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • Zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • Zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • Rozpoznania podstawowych parametrów urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • Zapamiętania lokalizacji użytkownika oraz poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności;
 • Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • Świadczenia usług reklamowych;
 • Dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
 • Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  • youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  • Google AdWords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 • Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
  • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 • Zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
  • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  • google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  • facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • Rozpoznawania lokalizacji Użytkownika:
  • google.com – [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

Pliki cookies wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak np. lokalizacja, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu.

Obok plików cookies serwis frotillo.pl może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi adres IP urządzenia Użytkownika, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony www, z której Użytkownik wszedł do Serwisu.

Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikiem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki) gromadzone głównie w celu oceny efektywności reklam zamieszczonych w Serwisie oraz w celach statystycznych.

W serwisie frotillo.pl prowadzonym pod adresem domeny: www.frotillo.pl jest stosowany system analizy sieciowej (Google Analytycs), który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google Analytycs stosuje w tym celu pliki cookies. Funkcją Google Analytycs jest ocena korzystania Użytkowników z Serwisu i poprawa jakości jego funkcjonowania.

Wymienione wyżej dane będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

Dane te są niewidoczne dla osób trzecich oraz nie są przekazywane osobom trzecim.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na stronie Serwisu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości stron Serwisu.

Dane osobowe

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników, przekazywane podczas procesu komunikacji w Serwisie, realizowanej przez wysyłanie maila przez Użytkownika:

 1. Adres poczty elektronicznej (adres e-mail)
 2. Imię i nazwisko osoby kontaktującej się

Podanie danych jest dobrowolne.

Użytkownik ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych, a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania bądź trwałego ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt na adres: kontakt@frotillo.pl 

Przekazane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, co do którego Użytkownik udzielił wyraźnej zgody. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnianie Informacji

W celu realizacji umowy Serwis frotillo.pl może udostępniać zebrane od Użytkownika dane do następujących podmiotów: DPD, DHL, Poczta Polska. W realizację umowy wchodzi proces zapłaty za zamówiony towar, wysyłka towaru oraz ewentualny proces reklamacyjny.

Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Środki techniczne oraz obowiązki Użytkownika

Serwis internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkownika i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych.

 

Inne strony internetowe

W ramach Serwisu mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Serwis Frotillo.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Serwis frotillo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy serwisu zostaną poinformowani na stronie www.frotillo.pl

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa podane pod adresem kontakt@frotillo.pl

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w szczególności Informacja wynikająca z art. 173 i 174.
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm)
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)